Meklējam rakstošos autorus

Meklējam rakstošos autorus!

Tu proti uzrunāt un piesaistīt lasītāju ar vienu vai vairākām tēmām
Ar degsmi radi jaunu saturu
Vienmēr meklē jaunas tēmas vai tieši otrādi – perfekti pārzini vienu konkrētu
Notikumi pasaulē ir tavs galvenais motivators rakstīšanai
Tev ir ass prāts un izkoptas dedukcijas spējas
Lieliski zini, kas ir aktuāls
Gribi dalīties ar savām idejām plašam lasītāju lokam
Sevi vari saukt par radošu, rūpīgu un uzņēmīgu
Tu proti pareizi salikt komatus un strādāt ar tekstu

Sūti savu pieteikumu, idejas vai gatavus darbus uz darbs@tvnetgrupa.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *