Meklējam Apollo.lv Izklaides un cilvēkstāstu žurnālistu

Meklējam vienradzi!

Tu lieliski orientējies ikdienas aktualitātēs, interesējies par kultūras dzīvi Latvijā un pasaulē un spēj par notiekošo uzrakstīt tā, lai ieinteresētu arī citus?

Kļūsti par Apollo.lv Izklaides un cilvēkstāstu žurnālistu!

Tev uzticēsim:

Radīt rakstus, tulkot un kompilēt tekstus portālam
Intervēt sabiedrībā zināmus cilvēkus
Dalību lielākos un mazākos redakcionālajos projektos

Priecāsimies, ja:

Labi orientējies izklaides un sociālpolitiskajās norisēs Latvijā un ārvalstīs
Tev ir pieredze tekstu radīšanā un intervēšanā
Tevi interesē video projektu radīšana
Tev ir labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citu valodu prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību

Darba ieguvumi:

Tu varēsi strādāt modernā birojā pašā Rīgas sirdī, bet, ja vēlēsies – hibrīdrežīmā.
Saņemsi pilnas sociālās garantijas, apmaksātas sporta aktivitātes, plašas iespējas attīstīties un izglītoties, kā arī biļetes uz dažādiem pasākumiem.
Saņemsi arī cita veida papildu brīvdienas, kuras varēsi izmantot, pavadot vairāk laika kopā ar sev tuviem cilvēkiem priekos un bēdās, un, ja nolemsi dot mājas dzīvniekam no patversmes.
Atalgojums: 1257-1400 € bruto.

Savu CV sūti uz darbs@tvnetgrupa.lv