Meklējam Apollo.lv ziņu redaktoru

Meklējam vienradzi!

Rīta kafija nav iedomājama bez jaunākajām ziņām Latvijā un pasaulē?
Tev piemīt spēja lieliski virknēt kopā vārdus un tu nebaidies eksperimentēt?
Tu esi iejūtīgs pret atšķirīgo un galvenais – proti ieraudzīt svarīgāko un skaidri to pavēstīt citiem?

Kļūsti par Apollo.lv ziņu redaktoru!

Darba pienākumi:

Meklēt un atrast aktualitātes Latvijā un ārpus tās
Radīt un tulkot tekstus ziņu portālam
Veidot intervijas un komunicēt ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem

Sagaidām:

Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas- vēlamas
Spēja radoši, saistoši rakstīt, adaptēt, radīt un tulkot tekstus
Vēlama augstākā izglītība komunikācijas vai pietuvinātās zinātnēs
Vēlama iepriekšēja pieredze žurnālistikā

Darba ieguvumi:

Tu varēsi strādāt modernā birojā pašā Rīgas sirdī, bet, ja vēlēsies, arī attālināti.
Tu saņemsi pilnas sociālās garantijas, apmaksātas sporta aktivitātes, plašas iespējas attīstīties un izglītoties, kā arī biļetes uz dažādiem pasākumiem.
Tev būs ļoti daudz papildu brīvdienu, kuras varēsi izmantot, pavadot vairāk laika kopā ar sev tuviem cilvēkiem priekos un bēdās, un, ja nolemsi dot mājas dzīvniekam no patversmes.
Atalgojums: 1000-1400 € bruto

Savu CV sūti uz darbs@tvnetgrupa.lv